Wiktor Bęcki

Wiktor Bęcki

okręg nr 12

Biskupice,
Gniazdów,
Droszew:
– wieś Droszew
– wieś Pawłów
Boczków,
Trkusów.

W poprzednich wyborach uzupełniających wybraliście mnie na swojego reprezentanta. Serdecznie dziękuję za obdarzenie mnie swoim zaufaniem.

W nadchodzących wyborach stoimy przed wielką szansą dla Naszej Gminy i Naszych miejscowości.

Wspólnie z Nowym Burmistrzem zamierzamy realizować ambitny plan rozbudowy
i modernizacji.
Skupimy się głownie na rozbudowie Szkoły Podstawowej
w Droszewie. Nowoczesna sala sportowa oraz kompleks boisk są niezbędne dla rozwoju fizycznego Naszych dzieci.

Boczków zasługuje na modernizacje Sali Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wykonamy parking, plac zabaw, siłownie zewnętrzną nie zapominając o zagospodarowaniu zieleni wokół.

W kwestii infrastruktury drogowej mamy bardzo ambitny plan. Oprócz planowanych modernizacji istniejących dróg chcemy iść dalej. Zbudujemy ciągi pieszo rowerowe z Biskupic do granicy z Kaliszem, oraz wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Boczkowa.

Chcemy budowy drogi z Boczkowa przez wiadukt nad DK25 w kierunku Szczypiorna, oraz drogi z „Kępiny” w kierunku Kotowiecka. Połączenie ciągiem pieszo rowerowym Gniazdowa z ul. Boczkowska i dalej ul. Ostrowską. Rozpoczniemy działania w kierunku budowy systemu inteligentnego oświetlenia ulicznego.

Plan ambitny, ale realny. Tylko wspólnie może się udać.