Wiesław Wawrzyniak

Wiesław Wawrzyniak

okręg nr 15

Gostyczyna,
Leziona,
Osiek,
Śmiłów.

Praca we własnym gospodarstwie rolnym nauczyła mnie determinacji w dążeniu do założonych celów. Jestem Sołtysem wsi Leziona nie tracąc Państwa zaufania przez 7 ostatnich lat.

Aktywnie angażuje się w życie społeczne Naszego środowiska organizując festyny, spotkania integracyjne, imprezy wiejskie m. in. we współpracy ze Szkołą Podstawową w Gostyczynie.
Dlatego wiem jak wiele musimy zrobić dla Naszej szkoły. Musimy zagospodarować tereny wokół Sal Wiejskich w Gostyczynie i Lezionie oraz dokończyć modernizację sali
w Śmiłowie. Poza aktywizacją i integracją Naszej społeczności, chciałbym położyć nacisk na bezpieczeństwo dróg powiatowych i gminnych.

Zbudujmy chodniki wraz z ciągami rowerowymi. Rozpocznijmy program budowy bezpiecznych przejść dla pieszych, oraz modernizacji dróg gminnych, uwzględniając budowę kanalizacji przed położeniem nowej nawierzchni.

Zadbajmy o utrzymanie porządku i czystości poprzez regularne koszenie poboczy i rowów, oraz mobilny monitoring w lasach.

Damy radę, gwarantuję.