Paweł Błaszczyk

Paweł Błaszczyk

Nasz program to filary codziennego życia mieszkańców:

Zdrowie:

Najważniejszą kwestią, którą zajmiemy się w przyszłej kadencji jest poprawa jakości świadczonych usług i opieki medycznej. Chcemy rozbudować Ośrodek Zdrowia według najlepszych krajowych wzorców. Musimy przygotować miejsce i postarać się, aby na terenie Naszej Gminy stacjonowała karetka. W Gminie muszą wreszcie pojawić się specjaliści. Musimy zrobić wszystko, żeby tych specjalistów pozyskać. Opracujemy Nowy Program badań profilaktycznych oraz program szkoleń pierwszej pomocy dla mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem młodych rodziców.

Edukacja:

Mieszkańcy oczekują wprowadzenia języka angielskiego dla przedszkolaków oraz bezpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów. Nasze Szkoły potrzebują nakładów na infrastrukturę. Musimy przystosować sale dla zerówek.
Nasze dzieci chcą rozwijać swoje sportowe talenty na nowoczesnych kompleksach sportowych przy swoich szkołach. Nie wyobrażam sobie, aby każda szkoła w Gminie nie posiadała hali sportowej spełniającej dzisiejsze standardy. Zadbamy o naszych nauczycieli, realizując program uczciwego wynagrodzenia w oświacie.

Drogi:

Najczęściej powtarzaną kwestią podczas konsultacji naszego planu były drogi. Mieszkańcy chcą komfortowo, ale przede wszystkim bezpiecznie dojechać do domu, szkoły, pracy.
Koniec z chaotycznym wykonywaniem fragmentów dróg. Nasze drogi potrzebują długofalowego programu modernizacji i rozbudowy. Stworzymy Wspólnie ten program.
Kompleksowy program dla dróg osiedlowych, gminnych, oraz powiatowych we współpracy ze starostwem. Przy zmodernizowanych drogach muszą powstać ciągi pieszo rowerowe.
Rozpoczniemy budowę dróg rowerowych, począwszy od głównej osi biegnącej wzdłuż ul. kaliskiej i ostrowskiej, połączonej ze ścieżką rowerową biegnącą z Kalisza. Od wyznaczonej głównej osi chcemy rozbudowywać system na całą gminę. W trosce o mieszkańców musimy zacząć wykonywać bezpieczne przejścia dla pieszych. Zwieńczeniem kompleksowości tego programu będzie budowa systemu inteligentnego oświetlenia ulicznego w newralgicznych miejscach, sukcesywnie rozbudowywanego w miarę możliwości.
Mobilność jest nieodzownym aspektem nowoczesnej komunikacji. Dlatego wprowadzimy system roweru gminnego.

Gospodarka komunalna:

Chcemy rozwoju WPK z nastawieniem na świadczenie usług mieszkańcom na preferencyjnych warunkach. Rozpoczniemy rozmowy dotyczące gazyfikacji gminy, równocześnie kontynuując program dopłat do wymiany ogrzewania na ekologiczne oraz dopłat do montażu kolektorów słonecznych. W trosce o porządek chcemy zorganizować PSZOK, aby mieszkańcy mieli gdzie oddawać problematyczne odpady. Regularne koszenie pasów zieleni i raz rowów stanie się normalnością. Nasze lasy nie będą już śmietniskami dzięki systemowi mobilnego monitoringu.

Infrastruktura:

Obejmiemy troską nasze zabytki, kościoły, oraz naszą perłę, czyli dworzec kolejowy.
Musimy jak najszybciej rozpocząć proces kompleksowej rewitalizacji, pamiętając jednak, że rewitalizacja to proces „przywracania życia” nie tylko sam remont. Konieczna jest dalsza modernizacja stadionu w oparciu o najnowsze rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne. Pamiętajmy jednak, że stadion to nie tylko boisko, bieżnia, czy trybuny. Zadbajmy również o zapomniany teren starego basenu
Chcemy wspólnie z przedsiębiorcami wyznaczyć tereny inwestycyjne oraz ustalić zasady partnerskiej współpracy. Wyznaczymy tereny pod budownictwo dla chcących związać się życiowo z Naszą Gminą.

Sprawy społeczne:

Musimy zadbać o najważniejszych, najmłodszych mieszkańców Naszego Miasta budując drugi żłobek. Seniorzy muszą znaleźć „swoje miejsce” podobnie jak młodzi ludzie. Stwórzmy miejsce spotkań mieszkańców poprzez budowę Sal Wiejskich w miejscach gdzie ich nie ma oraz zagospodarujmy tereny wokół istniejących sal. Stare Kino to idealne miejsce na organizacje Kina Letniego i niedzielnych filmowych poranków dla dzieci. Młodzieży, chętnie korzystającej ze skateparku zapewnijmy nowej, bezpieczne urządzenia. Będziemy wspierać działania kulturalne, społeczne oraz organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.

Wieś:

Kultywując nasza tradycję, spróbujmy reaktywować Koło Gospodyń Wiejskich. Postaramy się pozyskać środki zewnętrzne i przystąpić do programów wsparcia takich jak pięknieje wielkopolska wieś. Musimy stworzyć na terenie Gminy wspólny punkt informacyjny (ZUS, KRUS, ARiMR), gdzie nasi rolnicy załatwią swoje sprawy. Postaramy się również zapewnić darmową pomoc przy wypełnianiu wniosków o dopłaty. W trosce o naszych żywicieli, rolników musimy stworzyć gminny fundusz pomocowy uruchamiany w przypadku kataklizmów lub klęsk żywiołowych.

Nowoczesny, przyjazny urząd:

Musimy wprowadzić transparentność i przejrzystość w działaniu urzędu. Wprowadzimy ogólnodostępny rejestr umów zawieranych przez Urząd, sesje on lajn wraz z imiennym głosowaniem, publicznie dostępny kalendarz burmistrza. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co robią ich przedstawiciele. Stworzymy Biuro Obsługi Mieszkańców, gdzie w jednym miejscu będziecie mogli załatwić wszystkie swoje urzędowe sprawy. Kasę urzędową przeniesiemy na parter, wprowadzimy również możliwość wnoszenia opłat kartą. Chcemy być mobilni, więc proponujemy wprowadzenie wniosków on-line. Dobry Urząd to Urząd pracujący dla dobra gminy.
Naszej gminy Nowe Skalmierzyce. Dlatego uważamy, że nikt za nas nie może decydować o naszej przynależności administracyjnej. Gwarantujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasze miejscowości pozostały w obrębie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Sami musimy i chcemy zadbać o naszą najbliższą okolicę.

Jest to ambitny plan. Plan modernizacji i rozbudowy. Powrotu normalności i racjonalności podejmowanych decyzji. Chcemy prężnego i zrównoważonego rozwoju dla Wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta.

Musimy odmienić miejsce w którym żyjemy.

Chcę odmienić je Wspólnie z Wami.