Małgorzata Kułton

Małgorzata Kułton

okręg nr 10

Fabianów,
Kościuszków:
–wieś Kościuszków,
–wieś Czachory.

Mam 37 lat, wystarczająco dużo aby posiadać odpowiednie doświadczenie, wystarczająco mało aby wnieść świeże spojrzenie na wiele spraw i czynnie działać.

Mieszkam od urodzenia w Kościuszkowie i znam swoją okolicę bardzo dobrze. Pochodzę z rodziny rolniczej i wiem,
że tylko ciężką pracą można coś
w życiu osiągnąć.
Biorę czynny udział w życiu społecznym na płaszczyźnie szkoły, sołectwa, i nie tylko (radna w szkole,
radna w sołectwie), wspieram organizacje charytatywne, imprezy integracyjne, inicjatywy mieszkańców.

Chciałabym skupić się głównie na wspieraniu najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji takich jak: Budowa Sali Wiejskiej dla Kościuszkowa i Czachor – remont podłogi Sali Wiejskiej w Fabianowie, stworzenie planu budowy i modernizacji dróg wraz z budową ciągów pieszo rowerowych, inteligentnym oświetleniem i bezpiecznymi przejściami dla pieszych.

Wspieraniu działań kulturalnych, społecznych, organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców.
Wspólnie wesprzyjmy Naszą szkołę.

Chcę być Waszym głosem w Radzie Gminy.

Ty decydujesz, Ja pomogę w realizacji.