Jerzy Czempiński

Jerzy Czempiński

okręg nr 2

Nowe Skalmierzyce:
Kaliska od nr 24a do 24f

Część z Państwa może mnie znać z licznie podejmowanych przeze mnie działań społecznych. Aktualnie przebywając na emeryturze wykorzystuje swoje doświadczenie jako instruktor przyuczenia do zawodu w kierunku budowlanym.

Działam w Zarządzie HDK w Nowych Skalmierzycach, jestem Prezesem Stowarzyszenia Działkowców ROD „Kolejarz”. W ramach wolontariatu staram się pomagać ludziom niepełnosprawnym oraz uzależnionym, służąc dobrą radą w ramach swoich kompetencji i możliwości.

Współpracuję z innymi organizacjami pozarządowymi nie tylko na terenie Gminy ale i kraju. Dotarcie do ludzi nie sprawia mi problemu. Myślę, że poprzez rozmowę i bezpośredni kontakt można wspólnie zdziałać wiele i zmienić oblicze gminy oraz swego okręgu.

Trzeba wsłuchiwać się w głosy społeczeństwa i starać się służyć wszystkim bez względu na poglądy
i przynależność .

Moje priorytety to drogi i tereny zielone na osiedlu „Błonie”, zagospodarowanie terenu pod budowę orlika, dom dziennego pobytu dla młodzieży i seniorów, ścieżki rowerowe na terenie Gminy, dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi
i społeczeństwem.

Pracę radnego traktuję jako służbę.