Jan Ryszard Cebulski

Jan Ryszard Cebulski

okręg nr 9

Biskupice Ołoboczne

Wraz z rodziną od 33 lat mieszkam w Biskupicach Ołobocznych. Jestem osobą odpowiedzialną, stanowczą i nieugiętą w swoich działaniach.

Interesuję się rolnictwem, mechaniką, sportem oraz turystyką. Pracowałem i pracuję jako kierowca samochodów ciężarowych i autobusów.
Dlatego doskonale wiem jak bardzo potrzebny jest plan rozbudowy i modernizacji Naszych dróg.
Musimy przebudować ul. Szkolną, Parcele, Wierzbową, Środkową, Bilczewską, Bagatela.

Wybudować i zmodernizować ciągi pieszo rowerowe wraz
z rozbudową oświetlenia ulicznego. Nasze dzieci i wnuki muszą mieć gdzie aktywnie spędzać wolny czas.

Konieczna jest budowa wielofunkcyjnego boiska wraz
z budynkiem socjalnym i szatnią. Stwórzmy miejsce spotkań mieszkańców np. poprzez wybudowanie altany z miejscem do grillowania przy Sali Wiejskiej.

Plan jest, zrealizujmy go.