Gabriel Chwiłkowski

Gabriel Chwiłkowski

okręg nr 3

Nowe Skalmierzyce:
1 Maja, Boczkowska,
Dojazdowa,
Gen. Hallera,
Gen. Sikorskiego,
Krasickiego,
Kaliska od nr 25 do 52,
Nowa

Jestem kolejarzem odznaczonym medalem: „Zasłużony dla Transportu RP”, „Zasłużony dla Kolejnictwa”, obecnie pełniącym funkcję Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Rejonowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz Wice Przewodniczącego Międzypowiatowej Rady OPZZ.

Prywatnie organizatorem wielu imprez kulturalnych, oświatowych i integracyjnych, instruktor nauki gry w szachy, odznaczony srebrną odznaką Polskiego Związku Szachowego.
Najważniejszą kwestią, którą chcę zmienić to wprowadzenie bezpośredniego kontaktu radnego z mieszkańcami. Sprawy naszego okręgu będą rozwiązywane na bieżąco. Wspólnie przygotujmy kompleksowy (kanalizacja, droga, ciąg pieszo-rowerowy, inteligentne oświetlenie) program modernizacji dróg począwszy od tych najbardziej zniszczonych np. ul. Nowa. Zmodernizujemy skwer przy ul. Dojazdowej, oraz zadbajmy o zieleń na osiedlu.

Pilną kwestią jest budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Boczkowskiej wraz z wytyczeniem przejścia wiaduktem nad DK25.

Musimy też zadbać o seniorów i najmłodszych. Dlatego dołożę wszelkich starań, aby w naszym mieście powstał drugi żłobek, Seniorzy znaleźli „swoje miejsce”, a w ośrodku zdrowia pojawili się, w końcu, specjaliści.