Damian Misiak

Damian Misiak

okręg nr 11

Kurów,
Miedzianów,
Ociąż

Od 10 lat pracuję w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. W pracy zawodowej, poprzez kontakt i rozmowy
z mieszkańcami Gminy, aktywnie uczestniczę w rozpoznawaniu ich potrzeb oraz problemów.

Z punktu widzenia okręgu wyborczego, który pragnę reprezentować, uważam, że inwestycje gminne należy ukierunkować na rozbudowę infrastruktury drogowej (modernizacja dróg, budowa ciągów pieszo rowerowych), wodno-kanalizacyjnej oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych (bezpieczne przejścia, inteligentne oświetlenie), szczególnie na obszarach wiejskich.

Zagospodarujmy teren wokół Sali Wiejskiej w Kurowie. Musimy dokończyć modernizację placu zabaw w Miedzianowie.

Ponadto najważniejszą kwestią, którą zajmę się w przyszłej kadencji jest poprawa jakości świadczonej opieki i usług medycznych.

Twoje zdanie jest najważniejsze.

Pozwól mi je zrealizować.